คอนโดสำหรับการอยู่อาศัยและการลงทุนคืออะไร และต่างกันอย่างไร

หลายคนอาจเคยได้ยินคำนิยามเหล่านี้แต่ไม่แน่ใจว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จริงๆแล้วคอนโดสำหรับการอยู่อาศัยก็คือ ซื้อมาสำหรับอยู่อาศัยด้วยตัวเอง หรือกับครอบครัวเท่านั้น แต่คอนโดสำหรับการลงทุนก็คือการซื้อคอนโดโดยหวังผลประโยชน์ในอนาคต และไม่ได้ตั้งใจจะอยู่เอง อาจมีแผนที่จะปล่อยเช่าหรือขายต่อให้ได้กำไร ดังนั้นเมื่อมีจุดประสงค์ที่ต่างกัน ก็ส่งผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจเมื่อทำการเลือกซื้อคอนโดด้วยเช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อหรือลงทุนคอนโด จะต้องพิจารณาตามหลักเหล่านี้

read more

executive apartments sydney

Why Plan Your Stay in Executive Apartments in Sydney

Sydney always gets many tourists from across the world. People come here for various reasons. Two of the most important reasons are tourism and business. This is one crucial reason for the fast growth of the city’s economy along with the growing business of the Sydney Airport. Compared with the last year, the growth in the number of international passengers to the city has been recorded to be 7.6% higher as on August 2016. The figure very well tells about the growing necessity of good arrangements for accommodation in the city. Quality accommodation is much important, both from the aspect of the Australian travel destination and the travelers coming in. Hence the need for quality executive apartments Sydney market has today is on the rise. However, as a business traveler or tourist you must not settle with substandard arrangements.

92574-volunteer-programs-bali

Ready to Volunteer in Bali? Here’s What You Should Know

Bali Island is in Indonesia. Every year, the place draws thousands of tourists from various parts of the world including USA, Australia, and more. That means Bali has something to offer to its visitors. On the side, Bali is one of the places you can consider for a gap year program if you are a college graduate looking for productive ways to spend that break.

southamericamain

Planning for your South America Tours

South America is a large continent consisting of twelve sovereign states and two non sovereign areas that offer endless options of touring areas to people from every walk of life. This continent has literally all options; from magical to mystical natural wonders and sceneries to unique cultural practices. According to the World Tourism Organization, international arrivals in South America grew by 4% last year. Before partaking in South Amercia Tours, it is important to plan for your journey to ensure a fulfilling tour. This article points what to consider when planning for your trip.

migra

Moving to Australia Has Never Been Easy With LWS Experts

Australia is one of the most beautiful countries in the world in which most people would like to work or live. With its beautiful beaches, strong economy, and efficient infrastructural development, the country favors a wide variety of businesses in various sectors. Non-Australian citizens who would like to move into the country have to hire an LWS migration agent Perth provides to help them process their visas to Australia. Rules governing the process of moving into Australia are strict and no one who fails to follow the due process can gain entry into the country.